Salta el contingut

Informes

Incorporem els següents informes personalitzats per tal de facilitar l'administració gestió de les diferents etapes que conformen la gestió del voluntariat.

 • Informes personalitzats
  • Voluntariat
   • Voluntaris pendents de contactar
   • Voluntaris pendents d'incorporar

Voluntaris pendents de contactar

Descripció - Voluntaris que tenen una activitat «[Voluntariat] Persona interessada» amb estat de l'activitat com a «Pendent de revisar»

Columnes

 • Nom del contacte destí
 • Tipus d'activitat
 • Data de l'activitat
 • Àmbit/s de voluntariat d'interès
 • Disponibilitat
 • Com ens has conegut?
 • Motivació, expectatives i altres comentariss

Filtres

 • Tipus d'activitat = [Voluntariat] Persona interessada
 • Estat de l'activitat = Pendent de revisar

Voluntaris pendents d'incorporar

Descripció - Voluntaris que tenen una activitat «[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració» amb estat de l'activitat com a «Pendent de revisar»

Columnes

 • Nom del contacte destí
 • Tipus d'activitat
 • Data de l'activitat
 • Com ens has conegut?
 • Com ens has conegut? (observacions)
 • Qui deriva?
 • Situació laboral
 • Observacions situació laboral
 • Àmbit/s de voluntariat d'interès
 • Experiència en els àmbit/s de voluntariat d'interès
 • Nivell d'estudis
 • Titulacions superiors o professionals
 • Professió
 • Competències
 • Disponibilitat
 • Motivació, expectatives i altres comentaris
 • Valoració de l'entrevista
 • Valoració de l'entrevista (observacions)

Filtres

 • Tipus d'activitat = [Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració
 • Estat de l'activitat = Pendent de revisar