Salta el contingut

Permisos

Rols

Rol tècnic voluntariat i pràctiques El tècnic voluntariat i pràctiques, està capacitat per visualitzar, crear i editar tots els contactes:

Permisos Drupal

tècnic voluntariat i pràctiques
CiviCRM: afegeix contactes :ballot_box_with_check:
CiviCRM: visualitza tots els contactes :ballot_box_with_check:
CiviCRM: edita tots els contactes :ballot_box_with_check:
CiviCRM: access CiviCRM backend and API :ballot_box_with_check:
CiviCRM: accés al tauler del contacte :ballot_box_with_check:
CiviCRM: accedeix a camps de contactes de referència :ballot_box_with_check:
CiviEvent: access CiviEvent :ballot_box_with_check:
CiviEvent: edit event participants :ballot_box_with_check:
CiviReport: access CiviReport :ballot_box_with_check:
CiviReport: access Report Criteria :ballot_box_with_check:
CiviReport: save Report Criteria :ballot_box_with_check:

Permisos CiviCRM

Rol Descripció permís Operació Tipus de dades Objecte
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita vinculació a programes o departaments de l'entitat Edita Grup personalitzat Vinculació a programes o departaments de l'entitat (activitats)
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita vinculació a programes del centre Edita Grup personalitzat Vinculació a programes del centre (relacions)
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita voluntariat ApS Edita  Grup personalitzat Voluntariat ApS
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita interès voluntariat Edita  Grup personalitzat Interès voluntariat
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita entrevista voluntariat Edita  Grup personalitzat Entrevista voluntariat
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita seguiment voluntaris Edita  Grup personalitzat Seguiment voluntaris
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita situació laboral registrada Edita  Grup personalitzat Situació laboral registrada
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita relació de voluntariat Edita  Grup personalitzat Relació de voluntariat
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita perfil acadèmic i professional Edita  Grup personalitzat Perfil acadèmic i professional
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita perfil competencial Edita  Grup personalitzat Perfil competencial
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita documentació Edita  Grup personalitzat Documentació
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita documentació organitzacions Edita  Grup personalitzat Documentació organitzacions
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita perfil centre educatiu Edita  Grup personalitzat Perfil centre educatiu
Tècnic voluntariat i pràctiques Edita lloc de treball Edita  Grup personalitzat Lloc de treball