Salta el contingut

Grups

Definirem una jerarquia de grups que ens ajudi a segmentar els contactes de voluntariat per facilitar processos com la cerca d'informació, comunicació per mailing i generació d'informes entre d'altres.

 • Voluntariat

  • Voluntaris – actius (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – Existeix almenys una relació activa de voluntariat entre el voluntari i l'organització.

  • Voluntaris – puntuals (últim any) (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – Persones que han participat com a voluntaris a esdeveniments de l'entitat en els últims 12 mesos.

  • Voluntaris – històric (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – No existeix cap relació activa i existeix almenys una relació inactiva de voluntariat entre el voluntari i l'organització.

  • Voluntaris – puntuals (fa més d'un any) (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – Persones que han participat com a voluntaris a esdeveniments de l'entitat ja fa més de 12 mesos.

  • Interessats en voluntariat pendents de contactar (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – La persona té una activitat «[Voluntariat] Persona interessada» amb estat de l'activitat com a «Pendent de revisar».

  • Interessats en voluntariat pendents d'incorporar (grup intel·ligent)

  Criteri del grup – La persona té una activitat «[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració» amb estat de l'activitat com a «Pendent de revisar».

 • # per a cada grup corresponent a un programa de l'organització

  • Voluntaris del programa – actius (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – Existeix almenys una relació activa de voluntariat entre el voluntari i l'organització vinculada al programa.

  • Voluntaris del programa – històric (grup intel·ligent)

   Criteri del grup – No existeix cap relació activa i existeix almenys una relació inactiva de voluntariat entre la persona i l'organització vinculada al programa.