Salta el contingut

Guia d'ús

Distingirem dos tipus de voluntariat:

 • Voluntariat actiu: És el voluntariat que requereix de la persona un compromís prolongat en el temps i en general vinculat a un programa o activitat de l'entitat. Aquest tipus de voluntariat el definirem mitjançant una relació de voluntariat entre la persona i l'entitat. També es podrà (si es desitja o si pertoca) inscriure a la persona amb el rol de voluntari a l'esdeveniment o esdeveniments dels quals participi.

 • Voluntariat puntual: És el voluntariat que es fa en una acció puntual i que requereix normalment d'un compromís d'un dia i unes hores per part de la persona voluntària. Aquest tipus de voluntariat el definirem mitjançant la inscripció de la persona com a voluntari en l'esdeveniment (activitat) en qüestió.

Etapes de voluntariat actiu

En general, el responsable de voluntariat és el principal encarregat de gestionar o coordinar les diferents etapes de les quals participa el voluntari mentre que el responsable de cada programa de l'organització podrà participar també, si es vol, de les etapes d'Incorporació, Acompanyament i Desvinculació. Aquesta breu guia pretén esboçar el recorregut d'aquestes etapes a través dels casos d'ús que ofereix el CRM.

Interès

 • Creació de contacte «Persona»
 • Nova activitat «[Voluntariat] Persona interessada» per recollir dades bàsiques de la persona i poder concertar l'entrevista
 • Les dues accions anteriors es poden generar automàticament mitjançant el formulari de «Demanda de voluntariat» publicat al lloc web de l'organització

Acollida (presentació de l'entitat i entrevista) i valoració

 • Informe «Voluntaris pendents de contactar»
 • Nova activitat «[Voluntariat] Entrevista d'acollida i valoració» per validar i consolidar les dades de l'activitat «[Voluntariat] Persona interessada» i recollir-ne de noves per poder valorar la incorporació de la persona com a voluntari de l'organització
 • Informe «Voluntaris pendents d'incorporar»

Incorporació

 • Canvi tipus de contacte «Persona» a «Voluntari» i consolidar dades entrevista en els camps personalitzats del contacte
 • Crear relació voluntariat entre el «Voluntari» i la «Organització»
 • Inscriure si cal a l'esdeveniment oportú

Acompanyament

 • Crear activitat «Registre de seguiment a voluntaris»

Desvinculació

 • Posar data de finalització a la relació de voluntariat amb l'organització i si s'escau detallar-ne els motius de la desvinculació