Salta el contingut

Introducció

Aquesta documentació recull les funcionalitats pròpies de CiviCRM com també les implementades a mida i necessàries per reflectir els processos relacionats amb la gestió de les diferents entitats del sector social dels Jesuïtes de Catalunya.

Una mica d'història

A mitjans del 2012 la Fundació Migra Studium comença la implementació d'una eina per a millorar la seva gestió interna que s'articulava en aquell moment amb el suport de diferents bases de dades i documents. De les diferents opcions estudiades, finalment s'opta per apostar per CiviCRM.

A inicis de 2013 la implementació de CiviCRM a Migra Studium ja és una realitat. Al mateix temps tant la Fundació Salut Alta com la Fundació La Vinya i la Fundació Carles Blanch inicien el mateix procés per començar a utilitzar una eina per a la gestió dels seus contactes. Donada la confluència de les quatre entitats per implementar aquest tipus d'eina i les necessitats comunes requerides s'opta per fer una implantació compartida per tal d'optimitzar esforços, recursos i sinergies.

El juny de 2013 s'inicia el projecte conjunt i a partir de finals d'octubre del mateix any ja es comença a implementar en les diferents fundacions.