Salta el contingut

Contribucions

El CiviCRM incorpora un mòdul de contribucions que permet gestionar activitats de captació de fons i la gestió d'altres activitats relacionades amb la gestió dels diners de l'entitat.

En el cas del mòdul infància les contribucions ens permetran fer un seguiment del pagament de les quotes dels diferents programes d'infància de l'entitat.