Salta el contingut

Guia d'ús

Fitxes d'inscripcions

Tots els esdeveniments del tipus infància incorporen una funcionalitat que permet extreure una fitxa d'inscripció dels seus participants. Per poder obtenir aquesta fitxa d'inscripció hem d'accedir a la inscripció del participant en l'esdeveniment i clicar en el botó "Imprimeix la inscripció". Seguidament descarregarem un fitxer en format PDF a punt per ser imprès.

Requisits

És indispensable abans d'imprimir la fitxa d'inscripció haver incorporat totes les dades al CRM. Concretament les dades de l'esdeveniment, les del participant, la relació d'escolarització del participant i les relacions amb els tutors legals del participant juntament amb les seves dades. A continuació es detallen quins son els camps que queden reflectits en la fitxa d'inscripció.

Dades de l'esdeveniment

 • Tipus d'esdeveniment
 • Títol de l'esdeveniment
 • Data d'inici de l'esdeveniment
 • Data de finalització de l'esdeveniment
 • Descripció de l'esdeveniment (opcional)

Dades del participant

 • Nom
 • Cognoms
 • Data de naixement
 • Tipus de document d'identitat i número de document d'identitat
 • Adreça postal
 • Codi postal
 • Població
 • Telèfon personal

Dades de salut del participant

 • Número de targeta sanitària
 • Vacunes
 • Malalties especials
 • Al·lèrgies
 • Discapacitats
 • Mobilitat
 • Alimentació
 • Medicaments
 • Altres observacions

Dades escolars del participant

 • Centre educatiu
 • Etapa
 • Curs

Dades dels tutors legals

 • Nom
 • Cognoms
 • Tipus de document d'identitat i número de document d'identitat
 • Nacionalitat
 • Telèfon personal
 • Gènere

Autoritzacions i acords de l'esdeveniment

 • Autoritzacions i acords
 • Avís legal