Salta el contingut

Perfils

CiviCRM permet reunir conjunts de camps per a propòsits diferents. Aquestes agrupacions de camps reben el nom de perfils, i s'utilitzen per a facilitar l'accés a la visualització, creació, edició i eliminació de dades als usuaris de CiviCRM que ho requereixin i no tinguin privilegis suficients per fer-ho.

En el nostre cas ens interessa dotar els usuaris amb el rol tècnic CIE de la possibilitat de crear contactes específics. Per això habilitem el següent perfil:

Perfils per la creació de contactes

  • Nou intern CIE Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Interns CIE via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics CIE.