Salta el contingut

Relacions

Crearem un tipus de relació nou que juntament amb la identificació d'un contacte amb el subtipus de contacte «Voluntari/ària» ens permetrà identificar la vinculació d'aquest com a voluntari de la nostra organització.

és voluntari/ària a / té de voluntari/ària a

Descripció

Relació de voluntariat entre un voluntari/ària i l'organització

Camps personalitzats - Vinculació a un programa de l'entitat

 • Programa - Programa al qual queda vinculada la relació.

  Selecció

Camps personalitzats - Relació de voluntariat

 • Full de compromís o contracte de voluntariat - Indiqueu si s'ha registrat el full de compromís o contracte de voluntariat.

  Resposta Sí/No

 • Full de compromís o contracte de voluntariat (Fitxer) - Podeu adjuntar aquí el full de compromís o contracte de voluntariat digitalitzat.

  Fitxer

 • Consentiment cessió de dades - Indiqueu si s'ha registrat el consentiment de la cessió de dades per part del voluntari.

  Resposta Sí/No

 • Consentiment cessió de dades (Fitxer) - Podeu adjuntar aquí el consentiment de la cessió de dades digitalitzat.

  Fitxer

 • Certificat de delictes de naturalesa sexual - Indiqueu si s'ha registrat el certificat de delictes de naturalesa sexual del voluntari.

  Només marcar per a voluntaris vinculats a programes d'infància.

  Resposta Sí/No

 • Certificat de delictes de naturalesa sexual (Caducitat) - Podeu indicar la data de caducitat del certificat de delictes de naturalesa sexual.

  Data

 • Certificat de delictes de naturalesa sexual (Fitxer) - Podeu adjuntar aquí el certificat de delictes de naturalesa sexual digitalitzat.

  Fitxer

 • Autorització menor d'edat - Indiqueu si s'ha registrat l'autorització parental en cas que el voluntari sigui menor d'edat.

  Només marcar per a voluntaris menors d'edat.

  Resposta Sí/No

 • Autorització menor d'edat (Fitxer) - Podeu adjuntar aquí l'autorització digitalitzada.

  Fitxer

 • Motius i detalls de la desvinculació - Un cop finalitzada la relació de voluntariat amb l'organització, recollir si s'escau en aquest camp els motius i detalls d'aquesta.

  Resposta oberta

Camps personalitzats - Voluntariat ApS

Voluntariat emmarcat dins dels programes d'Aprenentatge-Servei promoguts des dels centres educatius.

 • ApS - El voluntariat s'emmarca dins d'un programa d'Aprenentatge-Servei?

  Resposta Sí/No

 • Centre educatiu - Centre educatiu de provinença de la persona voluntària

  Organització de referència