Salta el contingut

Mòdul de voluntariat, pràctiques i educació en el lleure

El voluntariat juga un paper molt important dins de les diferents organitzacions que configuren el sector social dels Jesuïtes a Catalunya i que és complementari al treball que du a terme l'equip professional de cada una d'elles. Per tal de millorar i fer més eficient la seva gestió incorporarem un mòdul en el CRM de cada organització que dividirem en tres grans blocs: voluntariat, pràctiques i educació en el lleure.

Voluntariat

Pel que fa al voluntariat recollirem els diferents processos on intervé el voluntari i també, com es relaciona aquest amb l'organització des del primer moment en que s'ofereix com a voluntari, fins que hi finalitza la seva col·laboració. Identificarem aquests processos amb les següents 6 etapes:

  • Interès
  • Acollida (presentació de l'entitat i entrevista) i valoració
  • Incorporació
  • Acompanyament
  • Desvinculació

Per la redacció del document que ens ocupa, detallarem la vinculació de tots els elements que intervenen en la gestió del voluntariat amb els diferents components que CiviCRM ofereix, bé siguin contactes, camps personalitzats, activitats, relacions, esdeveniments, grups, comunicació, etc. Com a darrer punt especificarem com tots aquests elements descrits es desenvolupen en aquestes 6 etapes que descrivíem en l'enumeració anterior.

Pràctiques

A DESENVOLUPAR

Educació en el lleure

A DESENVOLUPAR