Salta el contingut

Permisos

Rols

Rol tècnic infància El tècnic infància, en canvi, només està capacitat per operar amb aquells contactes estrictament lligats amb els programes d'infància de l'entitat:

Permisos Drupal

usuari anonim
CiviCRM: Afegeix contactes No
CiviCRM: Visualitza tots els contactes No
CiviCRM: Edita tots els contactes No
CiviCRM: Elimina contactes No
CiviCRM: Accés als contactes eliminats No
CiviCRM: Importa contactes No
CiviCRM: Edita grups No
CiviCRM: Administrar el CiviCRM No
CiviCRM: Accés als arxius pujats Si
CiviCRM: Fitxes de perfil i formularis No
CiviCRM: Fitxes de perfil No
CiviCRM: Crea un perfil Si
CiviCRM: Edita un perfil Si
CiviCRM: Visualitza un perfil Si
CiviCRM: Accedeix a totes les dades personalitzades No
CiviCRM: Visualitza totes les activitats Si
CiviCRM: Elimina activitats Si
CiviCRM: Accés al CiviCRM Si
CiviCRM: Accés al tauler del contacte Si
CiviCRM: Traduir el CiviCRM No
CiviCRM: Administra grups reservats No
CiviCRM: Administra Etiquetes No
CiviCRM: Administra Etiquetes Reservades No
CiviCRM: Administra normes de deduïts No
CiviCRM: Fusiona contactes duplicats No
CiviCRM: Veure sortida de depuració No
CiviCRM: Visualitza totes les notes No
CiviCRM: Accedeix a l'API d'AJAX No
CiviCRM: Accedeix als camps de referència del contacte No
CiviCRM: Crea un lot manual No
CiviCRM: Edita lots de manuals propis No
CiviCRM: Edita tots els lots de manuals No
CiviCRM: Visualitza lots de manuals propis No
CiviCRM: Visualitza tots els lots de manuals No
CiviCRM: Esborra lots de manuals propis No
CiviCRM: Esborra tots els lots de manuals No
CiviCRM: Exporta lots de manuals propis No
CiviCRM: Exporta tots els lots de manuals No
CiviEvent: Accedeix al CiviEvent Si
CiviEvent: Edita participants de l'esdeveniment No
CiviEvent: Edita tots els esdeveniments No
CiviEvent: Registrar-se per esdeveniments Si
CiviEvent: Veure informació dels esdeveniments Si
CiviEvent: Veure participants de l'esdeveniment Si
CiviEvent: Esborra al CiviEvent No
CiviContribute: Accedi al CiviContribute No
CiviContribute: Edita contribucions No
CiviContribute: Fer contribucions online No
CiviContribute: Esborra al CiviContribute No
CiviMail: Accedeix al CiviMail No
CiviMail: Accedeix a les pàgines de subscripció/anul·lació de CiviMail Si
CiviMail: Esborra al CiviMail No
CiviMail: Veure contignut públic al CiviMail No
CiviReport: Accedieix al CiviReport Si
CiviReport: Accedieix al Report Criteria Si
CiviReport: Administra informes reservats No
CiviReport: Administra informes No

Permisos CiviCRM

Rol Descripció permís Operació Tipus de dades Objecte
Tècnic Infància Edita contactes infància           Edita         Un grup de contactes                         Contactes infància                
Tècnic Infància Edita contactes tècnics infància    Edita         Un grup de contactes                         Contactes treballadors actius      
Tècnic Infància Edita contactes tècnics infància    Edita         Un grup de contactes                         Contactes treballadors històric    
Tècnic Infància Edita documentació       Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Documentació   
Tècnic Infància Edita perfil demogràfic usuari/a Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil demogràfic usuari/a   
Tècnic Infància Edita genograma Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Genograma  
Tècnic Infància Edita genograma adult - infància Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Genograma adult - infància  
Tècnic Infància Edita salut i alimentació Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Salut i alimentació  
Tècnic Infància Edita autoritzacions Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Autoritzacions registrades 
Tècnic Infància Edita perfil adult Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil adult 
Tècnic Infància Edita perfil lingüístic Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil lingüístic
Tècnic Infància Edita perfil acadèmic i professional Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil acadèmic i professional
Tècnic Infància Edita perfil migratori Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil migratori
Tècnic Infància Edita perfil professional Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades       Perfil professional
Tècnic Infància Edita perfil unitat familiar i de convivència Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Perfil unitat familiar i de convivència
Tècnic Infància Edita perfil centre educatiu Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Perfil centre educatiu
Tècnic Infància Edita documentació registrada – infant / jove Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Documentació registrada – infant / jove
Tècnic Infància Edita documentació registrada – UFC Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Documentació registrada – UFC
Tècnic Infància Edita resultats acadèmics registrats Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Resultats acadèmics registrats
Tècnic Infància Edita situació menjador escolar registrada Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Situació menjador escolar registrada
Tècnic Infància Edita situació laboral registrada Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Situació laboral registrada
Tècnic Infància Edita ingressos registrats Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Ingressos registrats
Tècnic Infància Edita despeses registrades Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Despeses registrades
Tècnic Infància Edita seguiment psicoterapèutic Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Seguiment psicoterapèutic
Tècnic Infància Edita xec CPI Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Xec CPI
Tècnic Infància Edita adreça antiga Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Adreça antiga
Tècnic Infància Edita derivació Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Derivació
Tècnic Infància Edita migració Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Migració
Tècnic Infància Edita beca CPI Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Beca CPI
Tècnic Infància Edita tutoria Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Tutoria
Tècnic Infància Edita estudis infantil, primària i secundària Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Estudis infantil
Tècnic Infància Edita estudis primària Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Estudis primària
Tècnic Infància Edita estudis secundària Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Estudis secundària
Tècnic Infància Edita estudis UEC Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Estudis UEC
Tècnic Infància Edita lloc de treball Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Lloc de treball
Tècnic Infància Edita dades estudiant en pràctiques Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Dades estudiant en pràctiques
Tècnic Infància Edita atenció professional Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Atenció professional
Tècnic Infància Edita atenció docent Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Atenció docent
Tècnic Infància Edita seguiment infant / jove Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Seguiment infant / jove
Tècnic Infància Edita seguiment voluntaris Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Seguiment voluntaris
Tècnic Infància Edita derivació acollida Edita         Un conjunt de camps de dades personalitzades Derivació acollida
Tècnic Infància Gestiona perfil nou professional All         Un perfil Nou professional
Tècnic Infància Gestiona perfil nou docent All         Un perfil Nou docent
Tècnic Infància Edita documentació organitzacions Edita       Un conjunt de camps de dades personalitzades Documentació organitzacions
Tècnic Infància Edita autoritzacions i acords Edita       Un conjunt de camps de dades personalitzades Autoritzacions i acords
Tècnic Infància Edita protecció de dades Edita       Un conjunt de camps de dades personalitzades Protecció de dades
Tècnic Infància Edita vinculació a programes o departaments de l'entitat Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Vinculació a programes o departaments de l'entitat