Salta el contingut

Relacions

Vegeu més informació sobre les relacions a CiviCRM > Relacions.

Seguidament definirem les relacions que ens permetran establir les diverses connexions entre els diferents tipus de contactes relacionats amb les activitats del CIE i la mateixa entitat.

Relació d'internament

  • Contacte A: Intern CIE
  • Contacte B: Organització
  • Relació A>B: intern en
  • Relació B>A: té internat a

Relació de voluntariat

Vegeu més informació sobre la relació de voluntariat a CiviCRM > Mòdul voluntariat > Relacions.

Camps personalitzats

[PER DEFINIR]