Salta el contingut

Contactes

Vegeu més informació sobre els contactes a CiviCRM > Contactes.

Persones

  • Intern CIE: persona interna d'un CIE.
  • Voluntari: voluntari de l'entitat

Vegeu més informació sobre els voluntaris a CiviCRM > Mòdul voluntariat > Contactes.

Organitzacions

  • Organització: qualsevol organització que d'alguna manera o altra acaba tenint vinculació directa o indirecta amb l'entitat. Per exemple
    • CIE (Centre d'Internamiento d'Estrangers)

* Els contactes marcats amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats

[PER DEFINIR]