Salta el contingut

Permisos

El CiviCRM permet definir diferents nivells d'accés a les dades pels diferents tipus d'usuaris que l'han d'utilitzar. Aquests diferents nivells d'accés es corresponen a diferents rols que s'assignen a uns grups d'usuaris.

En aquesta pàgina definim els permisos globals tant a nivell de Drupal com de CiviCRM i la resta de permisos queden definits en els respectius mòduls.

Rols

Rol tècnic administrador El tècnic administrador té la capacitat de fer qualsevol acció i visualitzar totes les dades de la plataforma exceptuant aquelles estrictament relacionades amb la configuració i administració del CiviCRM.

Permisos Drupal

usuari anònim usuari autenticat tècnic administrador
CiviCRM: Afegeix contactes No No Si
CiviCRM: Visualitza tots els contactes No No Si
CiviCRM: Edita tots els contactes No No Si
CiviCRM: Elimina contactes No No Si
CiviCRM: Accés als contactes eliminats No No Si
CiviCRM: Importa contactes No No Si
CiviCRM: Edita grups No No Si
CiviCRM: Administrar el CiviCRM No No No
CiviCRM: Accés als arxius pujats Si Si Si
CiviCRM: Fitxes de perfil i formularis No No No
CiviCRM: Fitxes de perfil No No No
CiviCRM: Crea un perfil ? Si Si
CiviCRM: Edita un perfil ? Si Si
CiviCRM: Visualitza un perfil ? Si Si
CiviCRM: Accedeix a totes les dades personalitzades No No Si
CiviCRM: Visualitza totes les activitats No No Si
CiviCRM: Elimina activitats No No Si
CiviCRM: Accés al CiviCRM No No Si
CiviCRM: Accés al tauler del contacte No No Si
CiviCRM: Traduir el CiviCRM No No No
CiviCRM: Administra grups reservats No No Si
CiviCRM: Administra Etiquetes No No Si
CiviCRM: Administra Etiquetes Reservades No No Si
CiviCRM: Administra normes de deduïts No No Si
CiviCRM: Fusiona contactes duplicats No No Si
CiviCRM: Veure sortida de depuració No No No
CiviCRM: Visualitza totes les notes No No Si
CiviCRM: Accedeix a l'API d'AJAX No No No
CiviCRM: Accedeix als camps de referència del contacte No No Si
CiviCRM: Crea un lot manual No No No
CiviCRM: Edita lots de manuals propis No No No
CiviCRM: Edita tots els lots de manuals No No No
CiviCRM: Visualitza lots de manuals propis No No No
CiviCRM: Visualitza tots els lots de manuals No No No
CiviCRM: Esborra lots de manuals propis No No No
CiviCRM: Esborra tots els lots de manuals No No No
CiviCRM: Exporta lots de manuals propis No No No
CiviCRM: Exporta tots els lots de manuals No No No
CiviEvent: Accedeix al CiviEvent No No Si
CiviEvent: Edita participants de l'esdeveniment No No Si
CiviEvent: Edita tots els esdeveniments No No Si
CiviEvent: Registrar-se per esdeveniments Si Si Si
CiviEvent: Veure informació dels esdeveniments Si Si Si
CiviEvent: Veure participants de l'esdeveniment Si Si Si
CiviEvent: Esborra al CiviEvent No No Si
CiviContribute: Accedeix al CiviContribute No No Si
CiviContribute: Edita contribucions No No Si
CiviContribute: Fer contribucions online No No No
CiviContribute: Esborra al CiviContribute No No Si
CiviMail: Accedeix al CiviMail No No No
CiviMail: Accedeix a les pàgines de subscripció/anul·lació de CiviMail Si Si Si
CiviMail: Esborra al CiviMail No No No
CiviMail: Veure contingut públic al CiviMail No No No
CiviReport: Accedeix al CiviReport No No Si
CiviReport: Accedeix al Report Criteria No No Si
CiviReport: Administra informes reservats No No Si
CiviReport: Administra informes No No Si

Permisos CiviCRM

Rol Descripció permís Operació Tipus de dades Objecte