Salta el contingut

Grups

Vegeu més informació sobre els grups a CiviCRM > Grups.

Grups per a cerques i informes

Per a cada tipus d'esdeveniment que requereixi de consultes al llarg d'un curs podem crear un grup intel·ligent que inclogui:

 • els infants / joves que hi participen
 • l'interval de dates del curs

Aquests grups els podem encabir dins d'un grup pare corresponent al curs, p.ex. Curs 2013/2014

Grups per a l'accessibilitat a la informació

 • Control d'accés
 • Tècnics infància (grup assignat al rol tècnic infància)

 • Contactes infància

 • Infants/Joves (grup intel·ligent amb tots els infants o joves participants dels programes de l'entitat per tal de regular l'accessibilitat a la informació)
 • Infants/Joves (germans) (grup intel·ligent amb tots els germans dels infants o joves participants dels programes de l'entitat per tal de regular l'accessibilitat a la informació)
 • Resta contactes infància (grup intel·ligent per regular l'accessibilitat a la informació)
  • contactes adult infància, voluntari, estudiant en pràctiques, unitat familiar i de convivència i col·legi professional.
 • Persones infància
  • Docents (grup intel·ligent per camp personalitzat docent de referència)
  • contactes docents
  • Professionals (grup intel·ligent per camp personalitzat especialista de referència)
  • contactes professionals
  • Psicòlegs (grup intel·ligent per contacte de referència en activitat rep atenció psicoterapèutica)
   • contactes professionals de tipus psicòlegs
  • Inspectors (grup intel·ligent per contacte de referència en derivacions UEC)
   • contactes professionals de tipus inspector
  • Docents via perfil (Control d'accés): contactes docents afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
  • Professionals infància via perfil (Control d'accés): contactes professionals infància afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
 • Organitzacions infància
  • Centres educatius (grup intel·ligent per contacte de referència en relació té de tutor)
  • contactes centre educació infantil, centre educació primària, centre educació secundària, UEC i centre de formació d'adults
 • Infants / Joves via perfil (Control d'accés): contactes infants / joves afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
 • Adults-infància via perfil (Control d'acés): contactes adults-infància afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
 • Contactes infància via perfil (Control d'accés): contactes infància afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
 • Unitats familiars i de convivència via perfil (Control d'accés): contactes unitats familiars de convivència afegits per tècnics infància a través de perfils i necessaris per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.