Salta el contingut

Relacions

El CiviCRM permet representar connexions entre contactes a través de relacions. Per exemple, per defecte és possible establir relacions laborals entre una persona i una organització, o bé també establir una relació de parentiu entre una mare i un fill, com també una relació de pertinença entre una persona i una llar.

A part d'aquestes relacions preestablertes en definirem unes de noves que ens permetran completar tot el ventall de relacions que volem reflectir entre els contactes de la nostra entitat.

Algunes relacions poden estar vinculades a un programa en concret de l'entitat. En aquests casos recollirem aquesta informació en un camp personalitzat.

Familiars

Relació pares/fills

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és fill/a de
 • Relació B>A: és pare/mare de

Relació de germans

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és germà/ana de
 • Relació B>A: és germà/ana de

Relació avis/nets

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és avi/àvia de
 • Relació B>A: és nét/eta de

Relació oncles/nebots

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és oncle/tieta de
 • Relació B>A: és nebot/da de

Relació de cosins

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és cosí/ina de
 • Relació B>A: és cosí/ina de

Relació padrastres/fillastres

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és fillastre/a de
 • Relació B>A: és padrastre/madrastra de

Relació de germanastres

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: és germanastre/a de
 • Relació B>A: és germanastre/a de

Convivència

Relació de pertinença a una llar

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Llar
 • Relació A>B: és membre de la llar
 • Relació B>A: té de membre de la llar a

Relació de cap d'una llar

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Llar
 • Relació A>B: és cap de la llar de
 • Relació B>A: té de cap de la llar a

Altres tipus de relacions

Relació de treball *

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: treballa a
 • Relació B>A: té treballant a

Relació de treball externalitzat *

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: treballa per
 • Relació B>A: té de treballador extern a

Relació de patronat *

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: és patró de
 • Relació B>A: té de patró a

Relació de pertinença a una organització

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: és membre de
 • Relació B>A: té de membre a

Relació de col·legiat. *

 • Contacte A: Persona
 • Contacte B: Col·legi professional
 • Relació A>B: està col·legiat/da a
 • Relació B>A: té de col·legiat/da a

Relació d'atenció. *

 • Contacte A: Tots els contactes (no hauria de ser una organització)
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: rep atenció per part de
 • Relació B>A: proporciona atenció a

Relació de vinculació.

 • Contacte A: Organització
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: està vinculat/da a
 • Relació B>A: està vinculat/da a

* Les relacions marcades amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats

Relacions vinculades als programes o departaments de l'entitat

Vinculació a un programa o departament de l'entitat (relacions)

 • Programa o departament - Programa o departament al qual queda vinculada la relació.

  Selecció - llistat personalitzat per entitat

Relació de treball

Lloc de treball

 • Càrrec - Càrrec que ocupa el treballador en l'organització.

  Text

Relació de patronat

Lloc de patró

 • Càrrec - Càrrec que ocupa el patró en l'organització.

  Selecció - President/a; Vicepresident/a; Secretari/ària; Tresorer/a; Vocal

 • En condició de - Condició de patró.

  Selecció - Persona física; representant de persona jurídica

 • Representant de - En cas de ser patró en condició de representant d'una persona jurídica especifiqueu quina.

  Contacte de referència (organització)

Relació de col·legiat

Dades col·legiat

 • Número de col·legiat

  Text

Relació d'atenció

Atenció professional

 • Especialista de referència

  Contacte de referència (professional)

 • Motius

  Àrea de text