Salta el contingut

Contactes

Vegeu més informació sobre els contactes a CiviCRM > Contactes.

Persones

 • Infant / Jove: * persona menor d'edat i usuària de l'entitat.
 • Adult - infància: * persona adulta vinculada a la unitat familiar i de convivència dels usuaris de l'entitat menors d'edat.
 • Docent: docent d'un centre educatiu on estudien usuaris de l'entitat menors d'edat.

Organitzacions

 • Centre de formació d'adults: centre de formació d'adults vinculat als participants dels diferents programes d'infància de l'entitat.
 • UEC: Unitat d'Escolarització Compartida vinculada als participants dels diferents programes d'infància de l'entitat.
 • "Altres organitzacions": qualsevol organització que d'alguna manera o altra acaba tenint vinculació directa o indirecta amb l'entitat. Per exemple:
  • CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)
  • EBASP (Equip Bàsic d'Atenció Social Primària)
  • EAIA (Equip d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència)
  • CSMA (Centre de Salut Mental d'Adults)
  • ELIC (Equip d'assessorament en Llengua I Cohesió social)
  • ESE (Equip de Suport a l'Escolarització)
  • Fundació la Caixa (Fundació que proporciona els ajuts i beques de CaixaProinfància)
  • AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes)

Llars

 • Unitat familiar i de convivència: * llar on conviuen diferents membres d'una unitat familiar i de convivència vinculada al usuaris de l'entitat menors d'edat.

* Els contactes marcats amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats

Vegeu més camps personalitzats dels contactes a CiviCRM > Contactes > Camps personalitzats.

Infant/Jove

Genograma

 • Genograma - Adjunteu el genograma de l'infant

  Fitxer

 • Germans - Indiqueu quants germans son?

  Text

 • Observacions - Afegiu altres observacions referents al genograma de l'infant o jove.

  Àrea de text

Salut i alimentació

 • Número de targeta sanitària

  Text

 • Malalties especials - Pateix alguna malaltia especial?

  Resposta Sí/No

 • Tipus de malalties - Si pateix alguna malaltia especial especifiqueu de quina es tracta.

  Àrea de text

 • Al·lèrgies - Pateix alguna al·lèrgia?

  Resposta Sí/No

 • Tipus d'al·lèrgia - Si pateix alguna al·lèrgia especifiqueu quina.

  Àrea de text

 • Vacunes - Té el carnet de vacunes al dia.

  Resposta Sí/No

 • Carnet de vacunes - Adjunteu una còpia del carnet de vacunes digitalitzat.

  Fitxer

 • Discapacitats - Pateix alguna discapacitat?

  Resposta Sí/No

 • Tipus de discapacitats - Si pateix algun tipus de discapacitat especifiqueu quina.

  Àrea de text

 • Certificat de discapacitat - Adjunteu una còpia del certificat de discapacitat digitalitzat.

  Fitxer

 • Medicaments - Pren medicació?

  Resposta Sí/No

 • Tipus de medicaments i dosis - Si pren medicació especifiqueu quina i en quina dosi.

  Àrea de text

 • Problema mobilitat - Pateix algun problema de mobilitat?

  Resposta Sí/No

 • Tipus problema mobilitat - Si pateix algun problema de mobilitat especifiqueu quin.

  Àrea de text

 • Alimentació - Té alguna intolerància alimentaria, alguna prohibició de caràcter religiós o cultural o algun altre aspecte relacionat amb l'alimentació que calgui tenir en compte?

  Resposta Sí/No

 • Tipus de problemàtica alimentària - Indiqueu si no pot menjar algun tipus d'aliment i especifiqueu-ne també el motiu (p.ex. no pot menjar porc per motius religiosos, no pot menjar fruits secs per al·lèrgia, és intolerant a la lactosa, etc.).

  Àrea de text

 • Altres observacions - Recolliu en aquest apartat altres observacions referents a la salut i a l'alimentació que calgui tenir en compte.

  Àrea de text

Adult - infància

Genograma adult

 • Fills - Indiqueu quants fills té.

  Text

Unitat familiar i de convivència

Perfil unitat familiar i de convivència

 • Monoparental - Família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

  Resposta Sí/No

 • Convivència familiar - Número de persones que conviuen a l'habitatge i són de la unitat familiar.

  Text

 • Convivència no familiar - Número de persones que conviuen a l'habitatge i no són de la unitat familiar.

  Text