Salta el contingut

Banc d'aliments - Definició

Tipus de contactes

El mòdul Banc d'Aliments implica als següents 3 tipus de contacte:

 • Organització: com a receptora de derivacions del banc d'aliments.
 • Adult: com a beneficiari de la derivació del banc d'aliments.
 • Professional com a treballador social de referència responsable de la derivació al banc d'aliments.

Relacions

Les derivacions del banc d'aliments queden definides pel següent tipus de relació que permet establir la vinculació entre l'adult beneficiari i l'organització que gestiona la derivació.

Relació de derivació d'aliments

 • Contacte A: Adult
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: té una derivació d'aliments a
 • Relació B>A: rep una derivació d'aliments de
 • Conjunt de camps personalizats: Derivació banc d'aliments

Relació de derivació de targeta moneder

 • Contacte A: Adult
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: té una derivació de targeta moneder a
 • Relació B>A: rep una derivació de targeta moneder de
 • Conjunt de camps personalizats: Derivació banc d'aliments

Conjunts de camps personalitzats

Derivació banc d'aliments

Camp Descripció Tipus de camp
Adults Nombre d'adults a la llar Numèric
Menors de 17 a 3 anys Nombre de menors a la llar majors de 3 anys Numèric
Menors de 3 anys Nombre de menors de 3 anys de la llar Numèric
Nombre de persones a la llar Correspon a la suma d'adults, menors de 17 a 3 anys i menors de 3 anys de la llar Numèric
Treballador social Treballadora que fa la derivació Contacte de referència
(de tipus Professional)
Recollides previstes Nombre de recollides previstes durant la derivació Numèric

Activitats

🛒 [Adult] Recollida d'aliments

S'efectua la recollida d'aliments on el contacte de l'activitat correspon al titular de la corresponent derivació del Banc d'Aliments.

Conjunt de camps personalitzats: Recollida d'aliments/targeta

💳 [Adult] Recollida targeta moneder

S'efectua la recollida de la targeta moneder on el contacte de l'activitat correspon al titular de la corresponent derivació del Banc d'Aliments.

Conjunt de camps personalitzats: Recollida d'aliments/targeta

Conjunt de camps personalitzats

Recollida d'aliments/targeta

Camp Descripció Tipus de camp
Centre que deriva Organització resposable de la derivació del Banc d'Aliments. Contacte de referència
(de tipus Organització)