Salta el contingut

Grups

Vegeu més informació sobre els grups a CiviCRM > Grups.

Grups per a l'accessibilitat a la informació

 • Control d'accés

  • Tècnics administradors: grup assignat al rol tècnic administrador.
 • Visites CIE: grup per regular l'accessibilitat a la informació de tots els contactes relacionats directament o indirectament amb el Programa CIE.

  • CIEs: Centres d'Internament d'Estrangers.
  • Tècnics CIE: contactes amb permisos per gestionar tots els contactes del programa CIE assignat al rol tècnic CIE.
  • Voluntaris visites CIE: voluntaris associats al programa CIE.
  • Voluntaris visites CIE - històric: antics voluntaris associats al programa CIE.
  • Interns CIE via perfil (Control d'accés): contactes Interns CIE afegits per tècnics CIE a través de perfils i necessari per permetre l'accés immediat per ACL un cop creats.
  • Interns CIE - actius: contactes Interns CIE vigents.
  • Interns CIE - històric: antics Interns CIE.

Vegeu més informació sobre els grups de voluntaris a CiviCRM > Mòdul voluntariat > Grups.