Salta el contingut

Contribucions

El CiviCRM incorpora un mòdul de contribucions que permet gestionar les contribucions financeres de l'organització. El mòdul s'integra amb altres components de l'eina i per això permet gestionar també els pagaments dels esdeveniments i de les pertinences de l'organització.

Estats de contribució

Quan es registra una contribució, bé sigui manualment o bé automàticament a través d'algun procés que ho permeti, se li associa un estat.

Podríem classificar els estats de contribució en funció de (1) si es troben en procés o requereixen encara d'alguna acció per donar-les per tancades

 • Pendent - S'ha sol·licitat fer el pagament més tard o bé no s'ha rebut resposta del processador de pagaments utilitzat.
 • Pendent de reembossament - Cal fer el reembossament de la contribució.
 • Parcialment pagat - S'ha fet un pagament parcial de la contribució.
 • Vençut - Ja s'hauria d'haver completat el pagament de la contribució.
 • En curs - Quan ja s'ha realitzat el primer pagament d'un compromís (CiviPledge) i encara en queden per completar-lo.

o (2) si són contribucions que ja no requereixen cap més acció i per tant podem donar per tancades

 • Completat - Pagament rebut satisfactòriament.
 • Cancel·lat - Ja no s'espera rebre el pagament corresponent a la contribució.
 • Fallit - El processador de pagament ha retornat un error en processar el pagament de la contribució.
 • Reembossat - Devolució del pagament de la contribució per part de l'organització.
 • Retrocedit - Retrocés de la transacció del pagament de la contribució per part de l'entitat emissora de la targeta.

Mètodes de pagament

 • En espècie