Salta el contingut

Activitats

[Voluntariat] Persona interessada

Descripció

Primer contacte d'una persona amb interès d'establir una col·laboració de voluntariat amb l'organització.

Camps personalitzats - Interès en voluntariat

 • Àmbit/s de voluntariat d'interès -

  Selecció múltiple - llistat personalitzat per entitat

 • Disponibilitat - Disponibilitat de la persona per col·laborar amb l'organització (dies de la setmana, horaris, temps, freqüència, etc.)

  Resposta oberta

 • Com ens has conegut?

  Selecció múltiple - Amic, familiar o conegut vinculat amb l'organització; Amic, familiar o conegut NO vinculat amb l'organització; Derivació des d'una altra organització; Web i/o xarxes socials; Mitjans de comunicació; Cursos, xerrades o similars; Altres

 • Motivació, expectatives i altres comentaris

  Resposta oberta

Estats

Pendent de revisar, Pendent de contactar, Completat i Obsolet

Quan es rep la sol·licitud de voluntariat a través del formulari web, l'estat de l'activitat es posa com a Pendent de revisar. Un cop el responsable d'acollida revisa l'activitat pot canviar-la com a Pendent de contactar o com que en general es contactarà en el mateix moment es podrà marcar l'estat com a Completat.

[Voluntariat] Sessió o Entrevista d'acollida i valoració

Descripció

Sessió o entrevista d'acollida amb una persona interessada en col·laborar com a voluntari de l'organització i valoració del seu resultat.

Camps personalitzats - Sessió/Entrevista voluntariat

 • Com ens has conegut? *

 • Com ens has conegut? (observacions)

  Resposta oberta

 • Qui deriva? - Si s'escau indiqueu quina persona o organització ha derivat a la persona interessada en el voluntariat.

  Selecció contacte CiviCRM

 • Situació laboral

  • Ocupats: Són les persones de 16 i més anys que durant la setmana de referència, han estat treballant - al menys durant una hora- per compte aliè (assalariats) o han exercit una activitat per compte propi.

  • Aturats: Es consideren aturades, les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, estan disponibles per treballar i estan cercant activament treball.

  • Inactius: Abasta a les persones de 16 o més anys no classificades com ocupades o aturades durant la setmana de referència. Comprèn les següents categories: Persones que s'ocupen de la seva llar, estudiants, jubilats o retirats, altres pensionistes, incapacitats per treballar i altres situacions.

  Selecció - Ocupat; Aturat; Inactiu.

 • Observacions situació laboral

  Resposta oberta

 • Àmbit/s de voluntariat d'interès *

 • Experiència en el/s àmbits de voluntariat d'interès

  Resposta oberta

 • Nivell d'estudis **

 • Titulacions superiors o professionals **

 • Professió **

 • Competències **

 • Disponibilitat *

 • Motivació, expectatives i altres comentaris *

 • Valoració de l'entrevista - Acord arribat amb la persona en finalitzar l'entrevista.

  Selecció - Incorporació immediata; Pendent d'incorporació; No es preveu la incorporació.

 • Valoració de l'entrevista (observacions)

  Resposta oberta

** Camps idèntics als de l'activitat «[Voluntariat] Persona interessada» amb l'objectiu de validar-ne les dades i modificar-les i/o complementar-les si s'escau.

*** Camps idèntics als del «Perfil del voluntari» amb l'objectiu de consolidar aquests camps a la fitxa del contacte quan la persona s'incorpori com a voluntari a l'organització.

Estats

Programat, Pendent de revisar i Completat

Quan es concerta l'entrevista l'estat de l'activitat es posa com a Programat. Un cop s'ha dut a terme l'entrevista es deixa l'estat de l'activitat com a Pendent de revisar si és que cal fer-ne un seguiment o la persona està pendent encara d'incorporar-se com a voluntària. L'estat Completat es reserva per quan la persona ja s'ha incorporat com a voluntària o bé quan no es preveu la seva incorporació.

[Voluntariat] Registre de seguiment a voluntaris

Descripció

Registre d'una activitat de seguiment a una persona voluntària.

Camps personalitzats - Seguiment voluntaris

 • Modalitat

  Selecció - Presencial; Trucada; Correu electrònic; Altres

 • Convocant - Persona qui convoca el seguiment

  Contacte de referència

 • Temes tractats

  Resposta oberta

 • Acords

  Resposta oberta

Registre de situació laboral

Vegeu CiviCRM > Activitats > Registre de situació laboral.

Estats

Completat