Salta el contingut

Relacions

Vegeu més informació sobre les relacions a CiviCRM > Relacions.

Definirem un seguit de relacions que ens permetran establir les diverses connexions entre els diferents tipus de contactes dels programes d'infància de l'entitat.

Familiars

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: té de tutor/a legal a
 • Relació B>A: és tutor/a legal de

Relació de guarda administrativa

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Organització
 • Relació A>B: es troba sota la guarda administrativa de
 • Relació B>A: té la guarda administrativa de

Escolarització

Relació de tutoria *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Docent
 • Relació A>B: té de tutor/a a
 • Relació B>A: és tutor/a de

Relació d'estudis infantils *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació infantil
 • Relació A>B: estudia infantil a
 • Relació B>A: té com a estudiant d'infantil a

Relació d'estudis primaris *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació primària
 • Relació A>B: estudia primària a
 • Relació B>A: té com a estudiant de primària a

Relació d'estudis secundaris *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació secundària
 • Relació A>B: estudia secundària a
 • Relació B>A: té com a estudiant de secundària a

Relació d'estudis de batxillerat *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre de batxillerat
 • Relació A>B: estudia batxillerat a
 • Relació B>A: té com a estudiant de batxillerat a

Relació d'estudis UEC *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: UEC
 • Relació A>B: estudia a la UEC
 • Relació B>A: té com a estudiant de la UEC a

Relació d'estudis d'adults

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre formació d'adults
 • Relació A>B: estudia al centre de formació d'adults
 • Relació B>A: té com a estudiant del centre de formació d'adults a

Relació d'atenció logopèdica a primària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació primària
 • Relació A>B: rep atenció logopèdica al centre d'educació primaria de
 • Relació B>A: proporciona atenció logopèdica al centre d'educació primària a

Relació d'atenció logopèdica a secundària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació secundària
 • Relació A>B: rep atenció logopèdica al centre d'educació secundària de
 • Relació B>A: proporciona atenció logopèdica al centre d'educació secundària a

Relació d'aula d'acollida a primària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació primària
 • Relació A>B: participa a l'aula d'acollida de primària de
 • Relació B>A: té a l'aula d'acollida de primària a

Relació d'aula d'acollida a secundària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació secundària
 • Relació A>B: participa a l'aula d'acollida de secundària de
 • Relació B>A: té a l'aula d'acollida de secundària a

Relació de participació a l'USEE a primària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació primària
 • Relació A>B: participa a l'USEE de primària de
 • Relació B>A: té a l'USEE de primària a

Relació de participació a l'USEE a secundària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació secundària
 • Relació A>B: participa a l'USEE de secundària de
 • Relació B>A: té a l'USEE de secundària a

Relació de participació a l'aula oberta a secundària *

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Centre educació secundària
 • Relació A>B: participa a l'aula oberta de
 • Relació B>A: té a l'aula oberta a

CaixaProInfància

Relació de beca CPI *

 • Contacte A: Fundació la Caixa
 • Contacte B: Infant / Jove
 • Relació A>B: concedeix una beca CPI a
 • Relació B>A: és beneficiari d'una beca CPI per

Altres tipus de relacions

Relació d'acompanyant

 • Contacte A: Infant / Jove
 • Contacte B: Persona
 • Relació A>B: pot marxar acompanyat per
 • Relació B>A: pot recollir a

* Les relacions marcades amb un asterisc tenen definits camps personalitzats.

Camps personalitzats

Relació de tutoria

Tutoria

 • Centre educatiu

  Contacte de referència (centres educatius)

Relació d'estudis infantils

Estudis infantil

 • Curs

  Selecció múltiple - P3; P4; P5

Relació d'estudis primaris

Estudis primària

 • Curs

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t; 5è; 6è

 • Repeteix

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t; 5è; 6è

Relació d'estudis secundaris

Estudis secundària obligatòria

 • Curs

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t

 • Repeteix

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t

Relació d'estudis UEC

Estudis UEC

 • Curs

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t

 • Repeteix

  Selecció múltiple - 1r; 2n; 3r; 4t

 • Derivat per

  Contacte de referència (professional)

 • Motius

  Àrea de text

Relacions d'atenció logopèdica a primaria i secundària

Atenció professional

 • Especialista de referència

  Contacte de referència (professional)

 • Motius

  Àrea de text

Relacions de participació a l'aula d'acollida, a l'USEE i a l'aula oberta

Atenció docent

 • Docent de referència

  Contacte de referència (docent)

 • Motius

  Àrea de text

Relació beca CPI

Beca CPI

 • Servei CPI

  Selecció - Atenció psicoterapèutica; Atenció psicoterapèutica personalitzada; Atenció terapèutica a famílies - baixa; Atenció terapèutica a famílies - mitjana; Atenció terapèutica a famílies - alta; Tallers terapèutics grupals; Atenció logopèdica; Suport psicomotriu; Aula oberta - 8 mesos primària; Aula oberta - 8 mesos secundària; Aula oberta - 7 mesos primària; Aula oberta - 7 mesos secundària; Aula oberta - 6 mesos primària; Aula oberta - 6 mesos secundària; Aula oberta - 5 mesos primària; Aula oberta - 5 mesos secundària; Aula oberta - 4 mesos primària; Aula oberta - 4 mesos secundària; Aula oberta - 3 mesos primària; Aula oberta - 3 mesos secundària; Aula oberta - 2 mesos primària; Aula oberta - 2 mesos secundària; Aula oberta - 1 mes primària; Aula oberta - 1 mes secundària; Grup d'estudi assistit - 8 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 8 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 7 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 7 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 6 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 6 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 5 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 5 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 4 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 4 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 3 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 3 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 2 mesos primària; Grup d'estudi assistit - 2 mesos secundària; Grup d'estudi assistit - 1 mes primària; Grup d'estudi assistit - 1 mes secundària; Reforç individual - 8 mesos primària; Reforç individual - 8 mesos secundària; Reforç individual - 7 mesos primària; Reforç individual - 7 mesos secundària; Reforç individual - 6 mesos primària; Reforç individual - 6 mesos secundària; Reforç individual - 5 mesos primària; Reforç individual - 5 mesos secundària; Reforç individual - 4 mesos primària; Reforç individual - 4 mesos secundària; Reforç individual - 3 mesos primària; Reforç individual - 3 mesos secundària; Reforç individual - 2 mesos primària; Reforç individual - 2 mesos secundària; Reforç individual - 1 mes primària; Reforç individual - 1 mes secundària; Centre obert - 9 mesos; Centre obert - 8 mesos; Centre obert - 7 mesos; Centre obert - 6 mesos; Centre obert - 5 mesos; Centre obert - 4 mesos; Centre obert - 3 mesos; Centre obert - 2 mesos; Centre obert - 1 mes; Colònies urbanes; Campaments - 3 dies; Campaments - 5 dies; Campaments - 7 dies; Campaments - 15 dies; Espais familiars; Centre materno infantil - continuïtat; Tallers educatius familiars; Tallers educatius familiars - continuïtat

 • Codi beca

  Text