Salta el contingut

Perfils

El CiviCRM permet reunir conjunts de camps per propòsits diferents. Aquestes agrupacions de camps reben el nom de perfils, i s'utilitzen per facilitar l'accés a la visualització, creació, edició i eliminació de dades als usuaris del CiviCRM que ho requereixin i no tinguin els privilegis suficients per fer-ho.

En el nostre cas ens interessa dotar als usuaris amb el rol tècnic infància de la possibilitat de crear contactes específics. Per això habilitem els següents perfils:

Perfils per la creació de contactes

  • Nou adult-infància Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Adult-infància via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.

  • Nou infant / jove

Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Infants / Joves via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.

  • Nou professional

Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Professionals infància via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.

  • Nova unitat familiar i de convivència

Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Unitats familiars i de convivència via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.

  • Nou docent

Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Docents via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.

  • Nou contacte infància

Els contactes afegits mitjançant aquest perfil seran incorporats al grup Infants / Contactes infància via perfil (Control d'acces) per permetre el control d'accés als tècnics infància.