Salta el contingut

Permisos

CiviCRM permet definir diferents nivells d'accés a les dades per als diferents tipus d'usuaris que l'han d'utilitzar. Aquests diferents nivells d'accés es corresponen a diferents rols que s'assignen a uns grups d'usuaris. En el nostre cas hem definit dos rols principals assignats als grups tècnics administradors i tècnics CIE respectivament:

Rol tècnic administrador

El tècnic administrador té la capacitat de fer qualsevol acció i visualitzar totes les dades de la plataforma exceptuant aquells estrictament relacionats amb la configuració i administració del CiviCRM.

Rol tècnic CIE

El tècnic CIE, pel contrari, només està capacitat per operar amb aquells contactes estrictament lligats al programa CIE. En el següent full de càlcul es defineixen amb més detall els permisos assignats a cada rol tant a nivell de CiviCRM (més específics) com a nivell de Drupal (més genèrics):

Drupal Permissions usuari anonim usuari autenticat tècnic administrador tècnic CIEs
CiviCRM: Afegir contactes No No Si No
CiviCRM: Visualitzar tots els contactes No No Si No
CiviCRM: Editar tots els contactes No No Si No
CiviCRM: Eliminar contactes No No Si Si
CiviCRM: Accés als contactes eliminats No No Si No
CiviCRM: Importar contactes No No Si No
CiviCRM: Editar grups No No Si No
CiviCRM: Administrar el CiviCRM No No No No
CiviCRM: Accés als arxius pujats Si Si Si Si
CiviCRM: Fitxes de perfil i formularis No No No No
CiviCRM: Fitxes de perfil No No No No
CiviCRM: Crear un perfil No No Si No
CiviCRM: Editar un perfil No No Si No
CiviCRM: Visualitzar un perfil No No Si No
CiviCRM: Accedir a totes les dades personalitzades No No Si No
CiviCRM: Visualitzar totes les activitats No No Si No
CiviCRM: Eliminar activitats No No Si Si
CiviCRM: Accés al CiviCRM No No Si Si
CiviCRM: Accés al tauler del contacte No No Si Si
CiviCRM: Traduir el CiviCRM No No No No
CiviCRM: Administrar grups reservats No No Si No
CiviCRM: Administrar Tagsets No No Si No
CiviCRM: Administrar etiquetes reservades No No Si No
CiviCRM: Administrar normes de deduïts No No Si No
CiviCRM: Fusionar contactes duplicats No No Si No
CiviCRM: Veure sortida de depuració No No No No
CiviCRM: Visualitzar totes les notes No No Si No
CiviCRM: Accedir a l'API d'AJAX No No No No
CiviCRM: Accedir als camps de referència del contacte No No No No
CiviCRM: Crear un lot manual No No No No
CiviCRM: Editar lots de manuals propis No No No No
CiviCRM: Editar tots els lots de manuals No No No No
CiviCRM: Visualitzar lots de manuals propis No No No No
CiviCRM: Visualitzar tots els lots de manuals No No No No
CiviCRM: Esborrar lots de manuals propis No No No No
CiviCRM: Esborrar tots els lots de manuals No No No No
CiviCRM: Exportar lots de manuals propis No No No No
CiviCRM: Exportar tots els lots de manuals No No No No
CiviEvent: Accedir al CiviEvent No No Si No
CiviEvent: Editar participants de l'esdeveniment No No Si No
CiviEvent: Editar tots els esdeveniments No No Si No
CiviEvent: Registrar-se per esdeveniments Si Si Si Si
CiviEvent: Veure informació dels esdeveniments Si Si Si Si
CiviEvent: Veure participants de l'esdeveniment No No Si No
CiviEvent: Esborrar al CiviEvent No No Si No
CiviContribute: Accedir al CiviContribute No No Si No
CiviContribute: Editar contribucions No No Si No
CiviContribute: Fer contribucions online No No No No
CiviContribute: Esborrar al CiviContribute No No Si No
CiviMail: Accedir al CiviMail No No No No
CiviMail: Accedir a les pàgines de subscripció/anul·lació de CiviMail Si Si Si Si
CiviMail: Esborrar al CiviMail No No No No
CiviMail: Veure contignut públic al CiviMail No No No No
CiviReport: Accedir al CiviReport No No Si Si
CiviReport: Accedir al Report Criteria No No Si Si
CiviReport: Administrar informes reservats No No Si No
CiviReport: Administrar informes No No Si No
Rol Descripció permís Operació Tipus de dades Objecte
Tècnic CIE Edita Interns CIE (via Perfil) Edita Un grup de contactes Interns CIE via perfil (Control d'accés)
Tècnic CIE Edita Interns CIE - actius Edita Un grup de contactes Interns CIE - actius
Tècnic CIE Edita Interns CIE - històric Edita Un grup de contactes Interns CIE - històric
Tècnic CIE Edita Voluntaris visites CIE - històric Edita Un grup de contactes Voluntaris visites CIE - històric
Tècnic CIE Edita Voluntaris visites CIE Edita Un grup de contactes Voluntaris visites CIE
Tècnic CIE Edita CIEs Edita Un grup de contactes CIEs
Tècnic CIE Edita #Visites CIE Edita Un grup de contactes #Visites CIE
Tècnic CIE Edita visites CIE Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Visites CIE
Tècnic CIE Edita visites grupals Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Visites grupals
Tècnic CIE Edita entrada i arrelament Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Entrada i arrelament
Tècnic CIE Edita detenció i internament Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Detenció i internament
Tècnic CIE Edita nacionalitat i documentació Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Nacionalitat i documentació
Tècnic CIE Edita vinculació a programes o departaments de l'entitat Edita Un conjunt de camps de dades personalitzades Vinculació a programes o departaments de l'entitat
Tècnic CIE Gestiona perfil de nou intern CIE All Un perfil Nou intern CIE